מבוא להקלטת שטח

דוידיאן חזי

שם המרצה:

1

ש"ס:

א

סמסטר:

א

שנה:

במהלך הסדנה יעברו התלמידים הדרכה בהפעלת ציוד הסאונד המשמש להקלטה בשטח: מיקרופונים לסוגיהם, עבודה עם מיקסרים וחיבור וכיול של הציוד. השיעור יכלול הסברים תיאורטיים על הקול ותכונותיו. התרגילים המעשיים יתמקדו בהקניית הרגלי עבודה נכונים ושמירה על הציוד. בסוף הסדנה יעבור כל תלמיד מבחן הסמכה כתנאי לתחילת השימוש בציוד. בית הספר מספק את כל הציוד הנדרש.