מבוא לאסטתיקה

פרי הר אורן

א

שנה:

שנתי

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

במהלך ההיסטוריה של האמנות והפילוסופיה הוצעו תפיסות רבות ושונות ביחס לשאלה מהו היפה ולשאלה של ייצוג המציאות בצורות ובתבניות מגוונות. בשיעור נעיין במבחר טקסטים של הוגים מרכזיים שעסקו בשאלות הללו תוך צפייה בסרטים ובסדרות בני ימינו שהמבע שלהם מדגים את סוגי האסתטיקה השונים. נתחיל במתח שבין האמנות לפילוסופיה ביוון העתיקה )אפלטון: "איון", "המדינה"( ובשאלות של "הייצוג הנכון" של דמות ביצירה ו"האופן הרצוי" לבניית העלילה )אריסטו: "פואטיקה"(. נמשיך, לאורך ההיסטוריה, לסוגיות נוספות: שאלת התועלת שבאמנות )הורטיוס: "על אמנות הפיוט"(; יצירת סימנים ופירושם )אוגוסטינוס(; גבולות ההמצאה וגבולות המציאות )טאסו, אריסטו(; יצירת האשליה האמנותית )קורניי(; הנאמנות לאדם ולטבע )ג'ונסון, וורדסוורת( והגאונות על איומיה )ניטשה: "הולדת הטרגדיה"(.