מבוא לאמנות מודרנית

אברמוביץ תמרה

שם המרצה:

2

ש"ס:

שנתי

סמסטר:

א

שנה:

בשיעור זה נלמד על התפתחות אמנות המערב מהמהפכה הצרפתית ועד אמנות בת זמננו, תוך התייחסות להקשרים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שבתוכם היא נוצרה. נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים שנכתבו על ידי אמנים והוגים מרכזיים. נבחן יחד את התפתחות האמנות במאה ה-19 דרך הזרמים הבולטים: קלאסיציזם, רומנטיקה, אוריינטליזם, ריאליזם, צילום, אימפרסיוניזם, פוסט־ אימפרסיוניזם וסימבוליזם. נעסוק גם באמנות המודרנית במאה ה-20 ובזרמיה המרכזיים: קוביזם, פוטוריזם, דאדא, סוריאליזם, וכן מגמות של הפשטה ומקומן של שתי מלחמות העולם בהתפתחות האמנות באירופה ובארצות־ הברית. הקורס ישלב ביקורים במוזיאון ישראל תוך פתיחת צוהר לשאלות על מרחב הקיום של היצירות ושל האמנות בשטח ובעשייה היומיומית. וכך, בשילוב של דיון אוצרותי וביקור "מאחורי הקלעים" במרתפי המוזיאון, ננסה להבין את הקשר שבין התיאוריה והפרקטיקה ובין היוצר לפרשנות מוזיאלית לעשייתו.