לערוך סרט עלילתי כדוקומנטרי ודוקומנטרי כ

ליבוביץ להב אריק

ג

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

מה קשה יותר לערוך, סרט עלילתי או סרט תיעודי? מה עושים עם חומר גלם בכמויות אינסופיות? למה קשה לנו לנסח פתיחה לסרט? מה זה באמת פיין קאט? בסדנה נבחן את אופני השימוש בארגז הכלים של העורך באמצעות דיון בדילמות ייחודיות שעמדו בפני עורכים של מבחר סרטים ישראליים מהעשור האחרון. בין הסוגיות שיידונו: מה עושים עם חומרי גלם עלילתיים שדורשים תסרוט מחדש; יצירת תחושה של חספוס תיעודי בסרטים עלילתיים; הקושי בעריכת סרט ללא סיפור, ועוד. לצד המחשות בעזרת קטעים קולנועיים יתבסס הדיון על צפייה עצמאית בסרטים במלואם )"לבנון", "ביקור התזמורת", "ההתחלפות" ועוד(. במהלך הקורס יתנסו התלמידים בשלוש משימות עריכה קצרות: עריכת פיין קאט לסצנת אקשן, עריכת טריילר ועריכת סצנה מסומנת.