לספר סיפור

קלדרון ניסים

ב

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יעסוק במרכיבים השונים של הסיפור. נעסוק בסיפורים בספרות ונחלץ מתוך סרטים וסדרות את אלמנט הסיפור. 

בין הדברים  בהם נעסוק בקורס: מי מספר את הסיפור?עלילה ועלילות צולבות.השעיית החשד הטבעי של הקורא בבדיה.

זמן בסיפור- רציפות וקיטוע וריקנות, רקע- טבע ותרבות ברקע הסיפור, מציאות היסטורית וביוגרפית וסרוב למציאות.

איך להתחיל סיפור, איך לסיימו?