כתיבת סדרות וכתיבה לילדים ונוער

יובן רז

שם המרצה:

3

ש"ס:

ב

סמסטר:

ב

שנה:

בסמסטר ב' נפתח במסגרת הסדנה תסריט מלא לסדרה או סרט לילדים ולנוער.