כתיבת סדרות וכתיבה לילדים ונוער

קידר דקלה

ב

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בסמסטר ב' נפתח במסגרת הסדנה תסריט מלא לסדרה  לילדים ולנוער.