כתיבת סדרות

ברנהיימר אבנר

שם המרצה:

3

ש"ס:

ב

סמסטר:

ב

שנה:

קורס המשך לסדנת הפיתוח. התלמידים יכתבו פרק מלא לסדרה שפיתחו וירחיבו את תקצירי הפרקים האחרים תוך ראייה עונתית. הסדרה תעמוד בכל הקריטריונים של הגשה למפיק או זכיין, כמקובל בתעשייה.