כתיבת סדרות

הדיה יעל

ב

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

קורס המשך לסדנת הפיתוח. התלמידים יכתבו פרק מלא לסדרה שפיתחו וירחיבו את תקצירי הפרקים האחרים תוך ראייה עונתית. הסדרה תעמוד בכל הקריטריונים של הגשה למפיק או זכיין, כמקובל בתעשייה.