יסודות הצילום לקולנוע ולטלוויזיה

מרום איתי

שם המרצה:

2

ש"ס:

א

סמסטר:

א

שנה:

סדנה מעשית של לימוד טכני והתנסות בשטח בצילום לקולנוע ולטלוויזיה, ובמרכזה ההחלטות הוויזואליות שמעניקות לסרט סגנון ייחודי. התרגילים יתבצעו בהשראת צפייה בקטעים מסרטים של צלמי קולנוע בולטים. הנושאים המרכזיים בסדנה: מושגים וחשיבה ויזואלית; מצלמת הווידיאו והאביזרים הנלווים כאמצעים יצירתיים לביטוי ויזואלי; ההתרחשות הקולנועית: המרחב, הזמן, עיצוב הדמויות והיחסים ביניהן; צילום תיעודי; העמדת מצלמה ותנועה; קומפוזיציה וכיווני מסך; המשכיות בסגנון ורצף קולנועי; אור וצבע; יסודות התאורה. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש