חדר סיפור

טושה גפלה אופיר

שם המרצה:

2

ש"ס:

ב

סמסטר:

ג

שנה:

במהלך השיעור נקרא סיפורים קצרים שכתבו מאסטרים מעולם הספרות ונדון בהם לעומק כדי לבחון את האמצעים ואת כלי הביטוי הייחודיים לכל כותב, אלו שבאמצעותם הוא מסמן את הגיבור, את המהלכים העלילתיים ואת הסאבטקסט, גלוי כסמוי. הקריאה האינטנסיבית ביצירות נועדה לקדם את התלמידים לקראת הסיפור המרכזי של סרט הגמר שלהם. במהלך הקורס יגישו התלמידים סיפור באורך שלושה עמודים שהוא גרסת הפרוזה של סרט הגמר. הסיפור יוגש פעמיים – פעם אחת באמצע הקורס, ופעם נוספת בסיומו. הסיפורים שבהם נדון יהיו משלל תקופות וסוגות ספרותיות: הסיפור הפנטסטי, הסיפור הריאליסטי, המעשייה, הסיפור הפוסט־אפוקליפטי, סיפור מסוגת ההיסטוריה החלופית, הסיפור הפרגמנטרי, הסיפור הסימבולי, סיפור המסע האלגורי, הסיפור הפילוסופי ועוד. נבחרת החלומות של הכותבים כוללת את ולדימיר נבוקוב, מרגרט אטווד, חוליו קורטאסר, ג'וליאן בארנס, נתן אנגלנדר, ת"ק בויל, ולס טאואר, אנדריי פלטונוב, איטאלו קאלוינו ועוד.