המפיק כיזם - 48 סם

פישר מאיה

א

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

עבודת הסיום של תלמידי השנה הראשונה במגמת ההפקה, שתתבצע במהלך סמסטר ב', היא פרזנטציה של 7 דקות לסרט שאורכו 3 דקות שאותו ניתן להפיק בתוך 48 שעות – והפקתו. הסרטים יופקו על ידי בוגרי השנה הראשונה של מגמת ההפקה, ייכתבו על ידי בוגרי השנה הראשונה של מגמת התסריטאות ויבוימו על ידי בוגרי השנה הראשונה של המסלול המלא ומיטב צוות בית הספר בשנים מתקדמות.

ועדת ההוראה של בית הספר בוחרת את המיזמים הראויים ביותר, ובית הספר תומך בהפקתם, שמתבצעת במהלך חודש אוגוסט. תהליך הצילומים והעבודה על העותק הסופי והמוכן להקרנה יסתיים בתוך 48 שעות. שואוביזנס.