הטופוגרפיה של העריכה

להב ליבוביץ אריק

ג

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

בקורס ננסה לשכלל את ארגז כלי העריכה באמצעות דיון בדילמות עריכה ייחודיות, כמו: מה יותר קשה לערוך- עלילתי או דוקומנטרי? מה עושים עם חומר גלם בכמויות אינסופיות? למה קשה לנו לנסח פתיחה לסרט? ומזה בכלל פיין- קאט? בין הסוגיות שיידונו: מה עושים עם חומרי גלם עלילתיים שדורשים תסרוט מחדש? הקושי בניסוח חוקי משחק שונים לכל סרט; יצירת חספוס תיעודי בסרטים עלילתיים; הקושי בעריכת סרט ללא סיפור; ההבדל בין עריכה לקולנוע ועריכה לטלוויזיה; מהי קריינות טובה.  לצד המחשות שיוצגו בכיתה יתבסס הדיון על צפייה עצמאית בסרט לבנון 2009;