גיבורות בקולנוע

ישראלה שאער מעודד

ג

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יוקדש לגיבורה הנשית כפי שהתעצבה על המסך בקולנוע הישראלי לאורך חמישים שנות קולנוע נשים בישראל.

מראשיתו היה הקולנוע הציוני והישראלי שופר לאידיאולוגיה הציונית ו"ביטא תשוקה לאומית לגבריות יהודית חדשה באמצעות נרטיבים וייצוגים של מיתוסים גבריים כמו כיבוש השממה, עבודת האדמה, מלחמה והקרבה" (יוסף, 2010). רוב המחקר העוסק בנשים בקולנוע בישראל, הוקדש לדיון ביקורתי על-אודות הבניית הדמות הנשית הנעדרת או המושתקת בקולנוע הישראלי, שנוצרה בעיקר על ידי גברים ולאורה של אידיאולוגיה גברית-פטריארכלית. קורס זה מבקש להשלים פער זה ולעמוד על האופן שבו דמויות נשים עוצבו על ידי במאיות קולנוע.

בקורס נדון, בין השאר, בשאלות הבאות: כיצד כותבות נשים על עונג? איך הן מביימות תשוקה? כיצד אישה-גיבורה מתנהלת בעולם הבדיוני ואילו צורות ומבעים קולנועיים חדשים מאפשר קולנוע נשים? השיעורים יכללו דיון תיאורטי במאמרים רלוונטיים, וישולבו בהם דוגמאות קונקרטיות מתוך סרטים נבחרים. לצד ההתמקדות בקולנוע ישראלי יוקרנו דוגמאות גם מהקולנוע העולמי התיעודי והניסיוני.