בית הפקה מא'-ת'

רפואה אלונה

שם המרצה:

2

ש"ס:

א

סמסטר:

ב ג

שנה:

היכרות מעמיקה עם עבודת המפיק/ה לאורך כל שלבי עבודה על פרויקט תוך הקניית הכלים והשיטות העומדים לרשותו/ה, ניתוח האתגרים העומדים בפניו/ה והבנת האחריות הכלכלית והאמנותית שעליו/ה לקחת כל זאת תוך מתן דגש על התוכן כערך עליון המנחה כל שלב בתהליך היצירתי והפיננסי.