אמת ובדיה בקולנוע

פרופ' קלדרון ניסים

ג

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקולנוע הוא מדיום אמנותי שיש בו מתח חריף בין אמת לבין בדיה. מן הצד האחד- מעולם לא היה לבני אדם כלי משוכלל כל כך כדי לתעד את האמת על עולמם וגם על עצמם. צילום המציאות באמצעות מיכשור אמין (ולא באמצעות תווך סובייקטיבי), בתוספת הקלטת הקול – אלה יצרו בקולנוע ציפיה עזה כך כך לאמירת אמת שלעיתים אנחנו לא מאמינים לידיעה אם אין לה תיעוד קולנועי. מצד שני, הסרט היה מראשיתו אזור מובהק של אשליה, של בדיה, של עיבוד אמנותי של המציאות. לא במקרה אומרים לך ש"אתה חי בסרט" כאשר לא מאמינים לך.

הקורס יעסוק במתח העז הזה בין אמת לבדיה בקולנוע. מתח כזה נמצא בשלושה מישורים מרכזיים:

ראשית, בקירבה-לא קירבה שבין קולנוע דוקומנטרי לבין קולנוע בידיוני;

שנית, בעיצוב הזמן הנמתח בין זמן ההתרחשות של העלילה לבין זמן ההקרנה;

שלישית, בעיצוב העלילה הקולנועית שחותרת גם  להיות גם אמינה וגם לאתגר את מושגי המציאות שלנו;

רביעית, בדמותם של הכוכב והכוכבת שעשויים מתדמיות קולנועיות של אור-וצל ,ויחד עם זה נוכחים בתרבות גם מעבר לסרטים שבהם הם משחקים.

וחמישית: בבמאי הקולנוע שגם מבטא בסרט את אישיותו האותנטית ביותר, וגם מסתתר מאחורי העולם שהוא בדה והסריט.