Nechama Rakow

נחמה ראקוב

צפייה בפיץ

למעלה למטה | Up & Down

תסריט עלילתי באורך מלא

055-6602100

בנצי צייטלין ) 25 ( הוא רווק חרדי, פרפר חופש, המנסה לקבל את ברכת הדרך האחרונה מאביו הגוסס שלמה ) 50 (, שבו הוא מטפל במסירות. אלא שלמורת רוחו של שלמה השמרן, בנצי מתאהב ברות ויצמן ) 25 (, חרדית מודרנית, לא מיינסטרימית, שנוהגת ברכב אספנות מהסוג שבנצי חובב הווינטג' מפנטז עליו. אך כשהשניים מחליטים להינשא, תוצאות הבדיקות הגנטיות מטלטלות את עולמו של בנצי – רות, כלתו לעתיד, מתגלה כאחותו למחצה. שלמה, אבא שלו, הוא גם אביה הביולוגי.


בנצי נקלע למשבר זהות ויוצא למסע חיפוש עצמי בעקבות חיי השקר של אביו הגוסס. במהלך המסע הוא מגלה שגם אביו, בדיוק כמוהו, מתמודד עם שאלת ה"אני" אל מול האתוס החרדי הקולקטיבי. 25 שנה קודם לכן, מתברר, שלמה נאלץ לגדוע רומן עם אמה של רות עקב בחירתו באתוס החרדי.


בשעותיו האחרונות של שלמה, בנצי מגיע אליו כדי לסייע לו להניח תפילין. בדקות האינטימיות הללו בנצי חושף בפני אביו שהוא יודע את הסוד – ומספר לו גם שרות עברה בדיקה כדי לגלות אם תוכל לתרום לו מוח עצם, אך לדאבון הלב התגלתה כבלתי מתאימה לתרומה. שלמה ההלום, חשוף וקרוב לזהותו יותר מאי פעם, מברך את בנצי בברכת הבנים בפעם האחרונה – ומעניק לו גושפנקא לצאת לדרך עם ה"אני" החדש שלו אל מול האתוס שהכזיב.