Ayelet Hashachar Friedland

אילת־השחר פרידלנד

צפייה בפיץ

"שמחה בשבילך" היא סדרת דרמה קומית המלווה את אביגיל ואפרת – החברות הכי טובות – בתקופת האירוסין של אפרת, שבמהלכה הן מפרקות את הדירה שבה גרו יחד ומנסות לא לאבד את הקשר המיוחד שלהן. העונה הראשונה נחתמת בחתונה של אפרת ואיתן.


אביגיל ואפרת גדלו יחד בבורגנות הקלאסית של הציונות הדתית. בעוד אביגיל מצליחה למצוא דרכים מקוריות להתפרנס )תרגום בקשות תרומה לאיגוד ישיבות ההסדר(, אפרת מלמדת באולפנה בחצי משרה. הן יחד מאז שהן זוכרות את עצמן, כלומר מאז שאביגיל הגיעה ארצה עם המשפחה שלה בגיל שמונה. הן היו שם זו בשביל זו ברגעים חשובים, כל אחת בתפקיד הקבוע שלה: אביגיל אומרת בקול רם את מה שאפרת לא תגיד, ואפרת מוודאת שהן לא ישלמו מחיר גבוה מדי על הפה הגדול של אביגיל. האם החברוּת שלהן תשרוד את האתגר החדש? בעזרת השם.

שמחה בשבילך

סדרת דרמה קומית

10 פרקים, 20 דקות לפרק

054-8009847

"אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו" – בשבח והודיה לה' יתברך מתרגשים ושמחים להודיע על אירוסינו! אפרת ואיתן.


זו לשון ההודעה שאביגיל (23) מקבלת מאפרת (23) בתום יום משותף של חיפוש דירה בירושלים. שתיהן דתיות, וכבר הספיקו להיכנס לפינה עם בעלת הדירה שרצו, שהביעה חשש שמא יתחתנו ויבקשו להשתחרר מהחוזה לפני סופו – והעריכה שזה בטח יקרה בקרוב. הן מרגיעות אותה שזה ממש לא ככה, אבל זה כאמור שקר.


אפרת כבר יוצאת עם איתן, קצין משוחרר, טרי־טרי מהפלאנצ'ה הצה"לית. כששתי החברות משתכשכות במעיין, אביגיל מקניטה את אפרת ואומרת לה שהיא ואיתן בטח יתחתנו בקרוב. אפרת משיבה בביטול. היא מבטיחה לאביגיל שהיא לא הולכת לנטוש אותה כל כך מהר – אחרי הכל, הן צריכות למצוא גם לאביגיל חבר. שתיהן הרי רוצות להתחתן, ועדיף שיעשו זאת יחד. לא זו עם זו, כאילו. אבל ביחד.