משה ליאון_edited.jpg

תמר קיי

בית האילמת (תיעודי; במאית; מפיק: אריאל ריכטר) עיקרון החסד (עורכת, במאית: מאיה קסל) תמיד אותו דבר (עורכת, במאי: נחמן פיקובסקי)

בית האילמת: פרס הקרן לירושלים ע״ש מאגדה מאייר לסרט המצטיין; פרס חבר השופטים, פסטיבל אידפ"א
פרס העריכה בערב הגמר של המחזור
פרס הנתינה לזכרו של אורי אמיתי