משה ליאון_edited.jpg

שרון מאיר

חשבון טלפון (צלם; במאי: אוהב פלנץ) לטיול יצאנו (במאים: אדוה מגל ואייל בנבנישתי)

פרס הצלם המצטיין של המחזור
מלגת קרן שרת 1990,1992
פרס שני בתחרות צילום ע"ש גדי דנציג