משה ליאון_edited.jpg

שירי בורכרד

(שיבולת בקפה (עורכת. בימאית: טליה לביא יומולדת שמח ימימה (עורכת. במאי: ישי אורין) צו גיוס (עורכת. בימאית: נעמי לב ארי)

בוגרת מצטיינת

הסדרה best human rights award - cina invisible film sociales de bilbao - upload