משה ליאון_edited.jpg

עליזה רז-מלצר

חול וכישלון (תסריט לדרמה של 50 דקות)

ציון לשבח על התסריט "חול וכשלון" (דרמה 50 דקות)
הסיפור "רכב ישראל ופרשיו" שנכתב בסדנת כתיבה במסגרת לימודי שנה א', נכלל בספר עושים את זה בהוצאת עם עובד.