משה ליאון_edited.jpg

יאיר אגמון

השליח (מתוך "עקבות בירושלים", תסריטאי ובמאי יחד עם בעז פרנקל) המעצר (סרט ביכורים, תסריטאי ובמאי) גיבורים (סרט גמר, תסריטאי ובמאי)

פרס ע"ש גלית רוזן לתלמיד מצטיין
פרס ראש העיר ירושלים לבוגר בהצטיינות יתרה
גיבורים: ציון לשבח בפסטיבל חיפה
מקום ראשון בתחרות הסיפור הקצר של מכללת ספיר