משה ליאון_edited.jpg

אילה בנגד

מדליה מהמלך (במאית) סוכרייה מאיש זר (עורכת; במאי: רון עופר) קנון (עורכת) מנה אחרונה (עורכת; במאית: איילת לרר)

פרס ביה"ס לעורכת המצטיינת של המחזור

שטיסל: פרס העריכה, האקדמיה לטלוויזיה
בוקר טוב אדון פידלמן: פרס התסריט פסטיבל סנדנס; פרס הסרט הטוב פסטיבל קרלובי וארי; פרס חג'ג' לסרט הטוב, פסטיבל ירושלים; פרס חג'ג' לעריכה, בפסטיבל ירושלים
הביטחוניים: פרס חבר השופטים בתחרות הבינלאומית לסרטים תיעודיים, דוקאביב
מעורב ירושלמי: פרס האקדמיה לטלוויזיה לעריכה