משה ליאון_edited.jpg

אורית זמיר

עד 800 קלוריות (תסריטאית ובמאית)

פרס שר החינוך והתרבות לבוגרת מצטיינת.
עד 800 קלוריות - הסרט הטוב ביותר - אבנסי, אוסטריה. פרס הצילום (יוני אבנס) בערב הגמר.
פרס ראש העיר ירושלים ע"ש גלית רוזן.