משה ליאון_edited.jpg

אבישי כהנא

עורך תוכן כנס 20 שנה לבית ספר סם שפיגל מפיק ביקור הבמאי טוד סולונדז

פרס דראקו
פרס איגוד המפיקים ע"ש אורי סבג