משה ליאון_edited.jpg

שלום הגר

סולדאט: פרס ראשון, פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים; פרס ראשון, פסטיבל סרטים חברתיים ה'גדה השלישית'
חסד של אמת: פרס הסרט המצטיין ופרס הפסקול של המחזור; פרס שני, פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים
מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל 1998-2002

תכריכים: פרס סרט הביכורים הטוב ביותר, פסטיבל המבורג

השתתפות בהפקות

סולדאט (במאי) חסד של אמת (תסריטאי ובמאי)

סולדאט: פרס ראשון, פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים; פרס ראשון, פסטיבל סרטים חברתיים ה'גדה השלישית'
חסד של אמת: פרס הסרט המצטיין ופרס הפסקול של המחזור; פרס שני, פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים
מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל 1998-2002

תכריכים: פרס סרט הביכורים הטוב ביותר, פסטיבל המבורג