משה ליאון_edited.jpg

רוני ידור

פרס הצטיינות בשנה א'

מענק פיתוח לסדרה מטעם "קרן יוהנה"

השתתפות בהפקות

פרס הצטיינות בשנה א'

מענק פיתוח לסדרה מטעם "קרן יוהנה"