משה ליאון_edited.jpg

רון גולדמן

פרס ראש העיר ירושלים לעשייה תיעודית במהלך הלימודים
פרס מפיק מצטיין של המחזור


ילדי השמש: פרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר; פרס וולג'ין ופרס העריכה, פסטיבל ירושלים; פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר ופרס העריכה, פורום היוצרים התיעודיים
הגלגול: פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר, פסטיבל חיפה; פרס חבר השופטים, פסטיבל "פול פריים"; פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר ופרס העריכה, פורום היוצרים התיעודיים
בדרך הביתה: פרס סדרת התעודה הטובה ביותר, פסטיבל ירושלים; פרס סדרת התעודה הטובה ביותר, פורום היוצרים התיעודיים
כלות המדבר: פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, פסטיבל דוקאביב
הכובעים של ירושלים: פרס העריכה, פורום היוצרים התיעודיים
מרטין: פרס וולג'ין, פסטיבל ירושלים
מסעות ג'יימס בארץ הקודש: פרס אופיר למוסיקה, פרס אופיר לשחקן ראשי

השתתפות בהפקות

משפט שלמה (במאי) חול (עורך; במאי: עמרי לוי) סוסי ים (מפיק; במאי: ניר ברגמן)

פרס ראש העיר ירושלים לעשייה תיעודית במהלך הלימודים
פרס מפיק מצטיין של המחזור


ילדי השמש: פרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר; פרס וולג'ין ופרס העריכה, פסטיבל ירושלים; פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר ופרס העריכה, פורום היוצרים התיעודיים
הגלגול: פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר, פסטיבל חיפה; פרס חבר השופטים, פסטיבל "פול פריים"; פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר ופרס העריכה, פורום היוצרים התיעודיים
בדרך הביתה: פרס סדרת התעודה הטובה ביותר, פסטיבל ירושלים; פרס סדרת התעודה הטובה ביותר, פורום היוצרים התיעודיים
כלות המדבר: פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, פסטיבל דוקאביב
הכובעים של ירושלים: פרס העריכה, פורום היוצרים התיעודיים
מרטין: פרס וולג'ין, פסטיבל ירושלים
מסעות ג'יימס בארץ הקודש: פרס אופיר למוסיקה, פרס אופיר לשחקן ראשי