משה ליאון_edited.jpg

עידית אברהמי

פרס העריכה חילמי שושא מת מעצמו הוקרן בהקרנת בכורה בפסטיבל חיפה ושודר בערוץ "יס דוקו"

השתתפות בהפקות

חילמי שושא מת מעצמו (במאית)

פרס העריכה חילמי שושא מת מעצמו הוקרן בהקרנת בכורה בפסטיבל חיפה ושודר בערוץ "יס דוקו"