משה ליאון_edited.jpg

עידו הר

מלון 9 כוכבים: פרס וולג'ין ,פסטיבל ירושלים; פרס פורום היוצרים הדוקומנטריים

השתתפות בהפקות

צעד וחצי (תסריטאי ובמאי)

מלון 9 כוכבים: פרס וולג'ין ,פסטיבל ירושלים; פרס פורום היוצרים הדוקומנטריים