משה ליאון_edited.jpg

ננו שבתאי

מלגת קרן ברין
פרס מצטיינת המחזור

מלגת הצטיינות בבימוי תיאטרון
ילדת הברזל: פרס אקו"ם לעידוד היצירה

השתתפות בהפקות

מלגת קרן ברין
פרס מצטיינת המחזור

מלגת הצטיינות בבימוי תיאטרון
ילדת הברזל: פרס אקו"ם לעידוד היצירה