משה ליאון_edited.jpg

מיכל כהן

פרס קרן התרבות אמריקה – ישראל על הצטיינות בעריכה
פרס JCS להצטיינות בעריכה

עבודה ערבית: פרס האקדמיה לסדרה הקומית הטובה ביותר בשנים 2011, 2012
אדמה משוגעת: פרס האקדמיה לסרט הקולנוע הטוב ביותר, 2006
בטיפול: פרס האקדמיה לסדרת הדרמה הטובה ביותר, 2006

השתתפות בהפקות

עד 800 קלוריות (עורכת; במאית: אורית זמיר) שנה טובה (עורכת; במאית: מיכל חגי)

פרס קרן התרבות אמריקה – ישראל על הצטיינות בעריכה
פרס JCS להצטיינות בעריכה

עבודה ערבית: פרס האקדמיה לסדרה הקומית הטובה ביותר בשנים 2011, 2012
אדמה משוגעת: פרס האקדמיה לסרט הקולנוע הטוב ביותר, 2006
בטיפול: פרס האקדמיה לסדרת הדרמה הטובה ביותר, 2006