משה ליאון_edited.jpg

יואב רועה

קרן תרבות אמריקה-ישראל

השתתפות בהפקות

מחוץ לתמונה (תסריטאי ובמאי)

קרן תרבות אמריקה-ישראל