משה ליאון_edited.jpg

יהונתן דובק

לילה וערפל: הוקרן בפסטיבל ונציה
פלאוסול 80 דרום: הוקרן בפסטיבל קאן; פרס הסרט האקספרימנטלי הטוב ביותר, פסטיבל Black& White FF Portugal; ציון לשבח, אוצרות פסטיבל קולנוע דרום
ANDERSWO: פרס הסרט העצמאי הטוב ביותר, פסטיבל ברלין
היורד למעלה: הוקרן מחוץ לתחרות במסגרת הרשמית בפסטיבל קאן

השתתפות בהפקות

רעש (במאי) הזכוכיות (במאי)

לילה וערפל: הוקרן בפסטיבל ונציה
פלאוסול 80 דרום: הוקרן בפסטיבל קאן; פרס הסרט האקספרימנטלי הטוב ביותר, פסטיבל Black& White FF Portugal; ציון לשבח, אוצרות פסטיבל קולנוע דרום
ANDERSWO: פרס הסרט העצמאי הטוב ביותר, פסטיבל ברלין
היורד למעלה: הוקרן מחוץ לתחרות במסגרת הרשמית בפסטיבל קאן