משה ליאון_edited.jpg

יאיר שגיא

קוראים לי אחלאם: פרס הצילום, פסטיבל דוקאביב

השתתפות בהפקות

מקרר (תסריט ובימוי)

קוראים לי אחלאם: פרס הצילום, פסטיבל דוקאביב