משה ליאון_edited.jpg

אריאל בנבג'י

ימי התשובה של רחמים חנוכה: ציון לשבח בפסטיבל ירושלים
פרס NDF מינכן לבמאי המבטיח של המחזור

השתתפות בהפקות

ימי התשובה של רחמים חנוכה (תסריט ובימוי)

ימי התשובה של רחמים חנוכה: ציון לשבח בפסטיבל ירושלים
פרס NDF מינכן לבמאי המבטיח של המחזור