משה ליאון_edited.jpg

אבישי כהנא

פרס דראקו
פרס איגוד המפיקים ע"ש אורי סבג

השתתפות בהפקות

עורך תוכן כנס 20 שנה לבית ספר סם שפיגל מפיק ביקור הבמאי טוד סולונדז

פרס דראקו
פרס איגוד המפיקים ע"ש אורי סבג