top of page

חדשות

יום פתוח בסם שפיגל יום חמישי 20.6!


ההרשמה ליום הפתוח כאן!

יום פתוח יתקיים ב-20.06.2024 בשעה 16:00 בביה"ס!


סדר יום 


סיור  בבית הספר והסבר על כיתות הלימוד, חדרי העריכה והציוד.

שיחה עם מנהלת בית הספר, דנה בלנקשטיין־כהן, וראשי המסלולים.

פאנל בוגרים: שיחה פתוחה עם בוגרים מהמסלולים השונים.


דמי הרשמה


לנרשמים לאחד ממסלולי הלימוד במהלך היום הפתוח תינתן הנחה של עד 25% בדמי ההרשמה

המסלול המלא – 330 שקל (במקום 440 שקל).

מסלול תסריטאות – 190 שקל (במקום 250 שקל).

מועמדים שיבטלו את הרשמתם לא יהיו זכאים להחזר של דמי ההרשמה.


ההרשמה ליום הפתוח כאן!


bottom of page