תקנון בטיחות

 1. ע"פ תקנות הבטיחות תשס"ז 2007 ­ כל עבודה בגובה מעל 2 מטרים הדורשת שימוש בסולם או אמצעים נוספים, תעשה ע"י אדם שעבר סדנה לעבודה בגובה ויש ברשותו אישור תקף (יש לבצע קורס ריענון אחת לשנתיים)

 2. ע"פ חוק החשמל מתשי"ד­1954 ­ חל איסור על כל אדם שאינו בעל הסמכה לתקן מכשירים חשמליים. התיקון יעשה ע"י בעל מקצוע מוסמך בלבד.

 3. אין לעבוד עם ציוד חשמל שיש בו כבלים חשופים ועלולה להיווצר בעיה בשימוש בשל עייפות החומר, גם אם מדובר בפריט בודד על הסט.

 4. חובה על הימצאות ערכת עזרה ראשונה בסט, שתכולתה נבדקה וקיים דף הוראות בטיפול במצבי חירום.

 5. חובה על הימצאות מטף כיבוי אש על הסט אשר בדיקתו בתוקף.

 6. חובה על כל אנשי הצוות לעבוד כאשר הם נועלים נעלים גבוהות (לא סנדלים או נעלים פתוחות).

 7. חובה לאבטח את כל ציוד התאורה והגריפ ע"י כבלי בטיחות תקניים, שקי חול וציוד אבטחה ייעודי.

 8. אין לבצע עבודות תלייה של ציוד גריפ למי שלא עבר סדנת גריפ מתאימה בביה"ס.

 9. במקרים של מזג אוויר קיצוני קור/חום יש לוודא המצאות שתייה מספקת חמה/קרה ולבוש מתאים.

 10. לא תהייה עבודה על סט החורגת מ 12 שעות הכוללות את ההקמה והפסקות האוכל (לא כולל נסיעות)

 11. יש להגדיר מראש נהג/ים להפקה ע"פ מספר הרכבים. על כל נהג בהפקה לנוח לפחות שלוש שעות לפני משימת ההסעות.

 12. הציוד ההפקה ישונע ע"י כלי רכב מתאים, חל איסור על שינוע ציוד ע"ג גגון.

 13. באחריות המפיק לשלוח בסוף יום ההפקה עדכון במייל או בהודעת SMS על סיום יום הפקה הכולל פיזור של אנשי הצוות. (ההודעה תכלול מועד תחילת עבודה ואת מועד סיום יום הצילומים). פעולה זאת מבטיחה את ההתנהלות במסגרת ההפקות. חריגה משעות הפעילות תביא להפסקת ההפקה.

 14. המפיק בסט יוגדר כנאמן בטיחות מטעם ביה"ס. עליו להכיר את הנהלים ולוודא את אכיפתם.