אודות ועד מנהל הנהלה סגל אודות המפיק סם שפיגל עמיתי כבוד שקיפות מניפסט
מסלולי לימוד
גלריית הבוגרים לינקים שימושיים
אתר ההרשמה
למה סם שפיגל?
רשימת המרצים
פרסים ורטרוספקטיבות
החממה הבינלאומית
סדנאות אמן
אירועים ויוזמות
מערכת מידע לסטודנט מערכת מידע למרצה אתר האינפורמציה inside ספריית ביה"ס ארכיון ביה"ס קישור מערכת משובים המעבדה לאתיקה
test test
EN
<< צפו ברשימת הידיעות המלאה
ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה!
הוכרזו הזוכים במיזם "סיפורים מהבידוד" ליצירת סרטים קצרים על רקע משבר הקורונה
הסרט "אסיה" זכה בשלושה פרסים בפסטיבל טרייבקה הניו-יורקי
ברכות לבוגרות ובוגרי סם שפיגל שזכו בתחרות פרסי הטלוויזיה
 

מבזקים וחדשות

כללים ונהלים לתחרות התסריט הקצר 2017

 

מיסוד "הארץ", ביה"ס סם שפיגל וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי

בשיתוף פסטיבל הקולנוע ירושלים

 

1.

עיתון "הארץ", ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזים בזאת על תחרות התסריט הקצר 2017, בשיתוף פסטיבל הקולנוע ירושלים.

יוזמה והפקה: ביה"ס סם שפיגל.

2.

התסריט יהיה תסריט לסרט עלילתי קצר ומקורי, שאיננו עיבוד של יצירה קיימת ושלא פורסם ולא הופק קודם לתחרות, ושאורכו (כולל כותרות) לא יעלה על 10 דקות. המגיש מתחייב להפיק את הסרט ע"פ התסריט שאושר, ובכל מקרה באורך שלא יעלה על 10 דקות.

3.

המגיש יהיה ישראלי, בוגר בי"ס לקולנוע על-תיכוני בישראל או בחו"ל, או לחילופין יוצר ישראלי אשר כתב או ביים תסריט מקורי שהופק והוקרן בפסטיבל קולנוע מרכזי או בערוץ שידור מרכזי בישראל או בעולם.

4.

המגיש יכול להיות במאי או תסריטאי. במקרה שהמגיש הוא תסריטאי יצורף במאי להגשה, העומד בתנאי הסף האמורים בסעיף 3.

5.

על הבמאי לצרף להגשה לינק לעבודה קודמת (סרט עלילתי קצר, סרט תיעודי או סרט עלילתי באורך מלא).

6.

התסריט יוגש בעברית.

7.

המגיש רשאי להגיש תסריט אחד בלבד.

8.

הנהלת התחרות - נציגי "הארץ", ביה"ס סם שפיגל וקרן גשר - תמנה את צוות השיפוט שיורכב מאנשי תרבות וקולנוע בולטים. צוות השיפוט יהיה חסוי עד לפרסום התוצאות.

9.

פירסום, מענק הפקה ולו"ז:

א.

התסריט הזוכה יפורסם, בכפוף לשיקול מערכת "הארץ", בגיליון סוכות של "הארץ" באופן בולט.

ב.

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי תעניק מענק הפקה של 150,000 ₪ לצורך הפקת התסריט. התחייבות הקרן להשקעה היא בכפוף לתנאי הקרן ובהתאם לחוזה שיחתם בין המגיש והקרן.

המגיש מתחייב להשלים את הפקת הסרט תוך 9 חודשים ממועד הכרזת המענק, להקרנת בכורה במסגרת פסטיבל הקולנוע ירושלים 2018, בפתיחת הפסטיבל או בתחרות הסרט הקצר של הפסטיבל, לפי החלטת הפסטיבל.

ג.

התסריט ייכתב כך שיעמוד בהיתכנות הפקתית מלאה להפקה בגובה המענק האמור, ובאופן שניתן יהיה להפיקו ללא שהיות, להקרנה ציבורית תוך 9 חודשים, כאמור.

ד.

התסריט יוגש ב"פורמאט תסריט".

אורך התסריט לא יעלה על 6 עמודים בפורמאט זה. תסריטים שיחרגו מן הפורמאט לרבות באורכם מ - 6 עמודים, לא יובאו לדיון.

ה.

ועדת השופטים רשאית להחליט על מתן מענקים נוספים וציונים לשבח לתסריטים נוספים.

ו.

"הארץ" יהיה רשאי לפרסם תסריטים נוספים.

ז.

במידה שועדת השופטים לא תמצא תסריטים שיהיו ראויים לדעתה לקבלת המענקים או חלקם, תהיה הועדה רשאית להחליט על פיצול המענקים, ביטולם או הענקת חלק מהם בלבד.

10.

ההגשה תעשה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של ביה"ס סם שפיגל.

11.

ההגשה תכלול את כל המסמכים הבאים:

תסריט; פילמוגרפיה של הבמאי ושל התסריטאי; לינק לעבודה קודמת.

12.

התסריט יהיה מקורי (לא עיבוד ליצירה קיימת) והמגיש מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים המלאות על התסריט.

13.

בתחרות ישתתפו כל התסריטים שיוגשו עד ליום ו', ה- 21.7 בשעה 16:00. תסריטים שיגיעו לאחר מועד זה, לא ישתתפו בתחרות.

14.

הנהלת התחרות תחליט על אופן פרסום שמות הזוכים. הודעות תימסרנה רק ליוצרים שסרטיהם יעלו לשלב הדיון הסופי.

15.

החלטות הועדה תהיינה סופיות. לא תימסרנה הערכות בכתב או בדרך אחרת על התסריטים.

16.

הזוכה/ים/ות מסכימים בזאת באורח בלתי חוזר לעריכת התסריטים לצורך פרסום ב"הארץ" ובפרסומים נוספים.

17.

הזוכה/ים/ות מסכימים בזאת באורח בלתי חוזר לפרסום התסריט כולו או חלקו בעיתון "הארץ" ובאתר "הארץ", בפרסומי ביה"ס סם שפיגל ובאתר ביה"ס, בפרסומי ובאתר קרן גשר וכן בכל דרך אחרת שעליה תחליט הנהלת התחרות.

18.

הזוכה/ים/ות מסכימים באורח בלתי חוזר להעלאת הסרט לאתר "הארץ" במלאת שנה להקרנת הבכורה שלו בפסטיבל הקולנוע ירושלים.

19.

"הארץ", ביה"ס סם שפיגל, קרן גשר ופסטיבל הקולנוע ירושלים יקבלו קרדיט משותף בולט ובפריים נפרד בפתיחת הסרט, לאחר סיום הסרט ובכל פרסומיו. נוסח הקרדיט יוגדר במסגרת החוזה בין הזוכה לקרן גשר.

20.

הזוכה/ים/ות מסכימים בזאת באורח בלתי חוזר להקרנת הסרט בהקרנת בכורה עולמית במסגרת פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים 2018.

21.

התחרות אינה פתוחה לעובדי "הארץ", עובדי ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים, עובדי קרן גשר, עובדי פסטיבל הקולנוע ירושלים ולצוות הלקטורים של התחרות, לרבות בני משפחותיהם.

 

*הפנייה בתקנון מיועדת לגברים ונשים כאחד

 

 

צור קשר   I  מבוגרינו   I  VOD   I  אודות ביה"ס   I  דף הבית
החממה הבינלאומית   I  מן התקשורת   I  סדנאות   I  מרצים
לרשימת התומכים המלאה
בניית אתרים