imgid=46738_B.jpeg

עמיתת כבוד

התכנית זהו זה!

על הומור שנון וסאטירה בועטת המשקפת את המציאות הישראלית; על מגוון רחב של דמויות אהובות שנכנסו ללב; על מתן במה ארוכת שנים לדורות של יוצרים מהתעשייה הטלוויזיונית; על היותכם מדורת שבט רלבנטית שידעה לכנס את כולנו בעתות משבר ולשמור על המורל; על היכולת להמציא את עצמכם מחדש ולחזור אל חיינו גם בתקופת הקורונה.

תודה לכם, חמשת המופלאים, על העמדת רף הומור גבוה ועל תרומתכם ופועלכם למען התרבות הישראלית