משה ליאון_edited.jpg

שרון אזולאי אייל

שניים (תסריטאית) תלויים (תסריט לסרט עלילתי באורך מלא; תסריטאית)

פרס בוגרת בהצטיינות
שניים: נבחר להשתתף בערב קריאה לבנה בהשתתפות גילה אלמגור