משה ליאון_edited.jpg

איתי מרום

מר קורצוויל מת (במאי: ניב קליינר) רחוב שקט (במאי: בנימין פרידנברג) בדרך למטה (במאי: אלעד פנקובסקי) הירידה (במאי: שי מיז׳ינסקי)

קרן אמריקה ישראל לשנים2006 ו 2007
מר קורצוויל מת: הוקרן בפסטיבל קאן
רחוב שקט: פרס הצילום לסרט דוקומנטרי, פסטיבל Dockino, בוקרשט
בדרך למטה: הוקרן בפסטיבל ברלין
הירידה: פרס דב הכסף לסרט קצר, פסטיבל ברלין