משה ליאון_edited.jpg

מיכל וייס

פרס לבוגרת בהצטיינות יתרה
פרס HOT לפיתוח סדרת טלוויזיה

השתתפות בהפקות

מהיד לפה (תסריט לסדרת טלוויזיה)

פרס לבוגרת בהצטיינות יתרה
פרס HOT לפיתוח סדרת טלוויזיה