משה ליאון_edited.jpg

איילת עופרים

רוח: מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל
מרק עוף: מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל
דלתות סוגרים בשקט: ציון לשבח פסטיבל פיפ"א, צרפת
פרס הצטיינות בסיום הלימודים

Please Credit יעקוב אגור: ציון לשבח בפסטיבל חיפה
יום ולילה: הסרט הזוכה בפסטיבל דוקאביב
המלכה חנטרישה: הסרט הזוכה בפסטיבל רחובות
לאה גולדברג בחמישה בתים: פרס העריכה בפורום היוצרים התיעודיים
מעשה באשה וחלוק: הזוכה במסגרת תעודה חופשית, פורום היוצרים

השתתפות בהפקות

רוח (במאית) דלתות סוגרים בשקט (במאית) אמרת שתראי (צלמת; במאית: סיון ארבל) מרק עוף (צלמת; במאית: סיון ארבל) זמן (עורכת; במאית: רותי גדיש) חשבון טלפון (עורכת; במאי: אוהב פלנץ)

רוח: מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל
מרק עוף: מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל
דלתות סוגרים בשקט: ציון לשבח פסטיבל פיפ"א, צרפת
פרס הצטיינות בסיום הלימודים

Please Credit יעקוב אגור: ציון לשבח בפסטיבל חיפה
יום ולילה: הסרט הזוכה בפסטיבל דוקאביב
המלכה חנטרישה: הסרט הזוכה בפסטיבל רחובות
לאה גולדברג בחמישה בתים: פרס העריכה בפורום היוצרים התיעודיים
מעשה באשה וחלוק: הזוכה במסגרת תעודה חופשית, פורום היוצרים