משה ליאון_edited.jpg

תמר קיי

השתתפות בהפקות

בית האילמת (תיעודי; במאית; מפיק: אריאל ריכטר) עיקרון החסד (עורכת, במאית: מאיה קסל) תמיד אותו דבר (עורכת, במאי: נחמן פיקובסקי)