משה ליאון_edited.jpg

שרון אזולאי אייל

השתתפות בהפקות

שניים (תסריטאית) תלויים (תסריט לסרט עלילתי באורך מלא; תסריטאית)