משה ליאון_edited.jpg

רותי פרי-בר

השתתפות בהפקות

שיחות אחרונות (תסריטאית ובמאית) קרב עיניים (עורכת; במאית: אורית פוקס) העשירי (עורכת; במאי: אסף שניר) עיניים כאלה (עורכת; במאי: רפאל בלולו)