משה ליאון_edited.jpg

יעל ראובני

השתתפות בהפקות

קליינע מרימ'ל (תסריטאית ובמאית) תולדות המנוצחים (סרט תיעודי קצר; תסריטאית ובמאית; במסגרת הפקה של ביה"ס עם בתי ספר בקלן ו-וורשה)