משה ליאון_edited.jpg

יאיר אגמון

השתתפות בהפקות

השליח (מתוך "עקבות בירושלים", תסריטאי ובמאי יחד עם בעז פרנקל) המעצר (סרט ביכורים, תסריטאי ובמאי) גיבורים (סרט גמר, תסריטאי ובמאי)