משה ליאון_edited.jpg

אורי דרדיקמן

השתתפות בהפקות

אפרופו גודאר (סרט עלילתי; במאית) קורקי (עורכת; במאית: אלמורק מרשה) נקמה (עורכת; במאי: יואב כהן) קטופה (עורכת; במאית: מרגריטה בלקלב)